Be Aid Belgium, wie zijn wij ?

Be Aid Belgium is een internationale hulporganisatie.

Wij streven uitsluitend activiteiten na, zonder winstoogmerk.

Wij verlenen materiële en immateriële hulp aan personen die zich in een economische of persoonlijke noodsituatie bevinden.

Wij helpen behoeftigen, wezen, weduwen, daklozen, ongeacht het land en de herkomst. Dat doen we vooral in ontwikkelingslanden, of landen die zijn getroffen door de gevolgen van oorlog of natuurrampen.

Het verspreiden van hulp zien wij als een plicht voor de mensheid.

De hulpprojecten richten zich ook op de Europese landen, waar het zorg en welzijn domein, de laatste jaren overspoeld wordt met problemen die het sociale maatschappelijk leven negatief beïnvloeden.

Door de mens centraal te stellen bieden wij hulp en ondersteuning aan mensen.

Wij dragen oplossingen aan voor de problemen en helpen hen om op eigen benen te staan.

Be Aid is een internationale hulporganisatie, heeft diverse vestigingen in Europa. Werkt samen met diverse internationale hulporganisaties.